10-årige Zion Harvey genomgick operationen i juli 2015, och fick då två händer.

18 månader efter operationen är barnet mer självständigt och klarar av vardagsaktiviteter, säger Sandra Amaral, läkare vid barnsjukhuset i Philadelphia där operationen utfördes.

Hon säger att han med hjälp av daglig sjukgymnastik och psykosocialt stöd gör stora framsteg.

Artikelbild

Harveys händer och fötter amputerades när han var två år, efter en blodförgiftning. Han genomgick även en njurtransplantation.

Tiden sedan transplantationen har varit långt ifrån problemfri.

Åtta gånger har kroppen stött bort händerna, något som läkarna lyckats mota med hjälp av läkemedel, utan att det påverkat händernas funktion.

Harvey tar fortsatt fyra immunosuppressiva läkemedel, som medför risker som diabetes, cancer och infektioner.

Artikelbild
Även om de funktionella resultaten är positiva och pojken drar nytta av sin transplantation, har denna operation varit mycket krävande för detta barn och hans familj, säger Amaral.

Forskare säger att mer studier behövs innan handtransplantationer hos barn blir utbrett.

Den första framgångsrika handtransplantationen hos en vuxen genomfördes 1998.