Säkert medverkade sådana utfästelser till att en del röstade borgerligt 2006. Hur många vet ingen, men det kan ha varit dessa röster som var tungan på vågen.
Därför är det allvarligt att de borgerliga nu sviker sina löften till bilisterna. Från årsskiftet 2006/07 höjde den borgerliga regeringen bensinskatten med nio öre per liter . Vid årsskiftet 2007/08 höjdes bensin- och dieselskatterna med 17 respektive 20 öre per liter.
Vid senaste årsskiftet kom ännu en höjning. Då höjdes bensinskatten med ytterligare 28,9 öre och dieselskatten med 22,4 öre (inkl moms). I den nya klimatpropositionen finns förslag om ytterligare höjningar av drivmedelsskatterna.
Alliansen har alltså gång på gång svikit sitt vallöfte till alla väljare som trodde på talet om att partierna förstått "att folket hade det tungt ekonomiskt med höga transportkostnader".

Det värsta är dessutom att regeringen på intet sätt kompenserar de människor och regioner som är extremt beroende av bilen. I stället har den borgerliga regeringen skrotat det särskilda glesbygdsavdraget som infördes av den tidigare riksdagsmajoriteten för att kompensera beolkningen i Norrlands inland för ökade drivmedels- och transportkostnader.
Med en kommunalskatt på drygt 30 kronor gav det extra avdraget på 5 000 kronor en skattelättnad på drygt 1 500 kronor, vilket är mycket pengar för låginkomsttagare och pensionärer i glesbygden.

Att den borgerliga regeringen ska återinföra glesbygdsavdraget är knappast troligt. Täbyhögern och Stureplanscentern har andra prioriteringar.
Men vi får hoppas att en ny rödgrön majoritet efter valet 2010 plockar fram den gamla modellen. Det behövs lättnader för regioner där kollektivtrafiken inte är ett realistiskt alternativ och där människor behöver bilen för att ta sig till jobb, handel, serviceinrättningar och fritidsaktiviteter.