Amerikansk färglära

När har man i det friaste av länder

i mer än bara ord nått ända dit

att alla får bli stjärnor utan ränder

och rättvisan är lika svart som vit?

Att brottet inte är att vara svart,

det vore väl åtminstone en start?