Fredrik Lundh Sammelis riksdagskrönika i NSD den 26 april är så fullproppad med rena lögner att lämna dem oemotsagda vore tjänstefel. Med ett par veckor av S-märkt budget så står man och klappar sig för bröstet för hela landets utveckling sedan valet. För de uppmärksamma är det ingen överraskning att Löfvenregeringen inte haft en egen riktig budget förr­än 1 januari 2016.

Fredrik LundhSammeli skriver:

”Tillväxten 2015 slår genomsnittet de senaste 20 åren, arbetslösheten är den lägsta på sju år och ungdomsarbetslösheten som tidigare placerade oss i skamvrån sjunker betydligt. Exporten växer. Tillväxten ökar. Arbetslösheten sjunker. Sedan maktskiftet har över 80 000 fler människor ett jobb att gå till.”

Det man glömmer bort att berätta är att 2015 regerades med en budget lagd av den förra Allians­regeringen. Löfvenregeringens budget blev som bekant nedröstad för att den skulle vara skadlig för Sverige. Den politik som Lundh Sammeli ägnar 1 936 tecken att nedsabla är exakt den politik som lett till den utveckling vi har i Sverige nu. Inte ens socialdemokratiska budgetar har retroaktiv effekt.

Det är en desperat och stressadregering vi ser. En regering med stora interna problem och stor idélöshet. En reformsvagare regering har Sverige förmodligen aldrig haft.

Det är glädjande att det går bra för Sverige, men Sverige är på väg åt fel håll. Regeringen släpper greppet om de offentliga utgifterna och underskotten växer i svensk ekonomi. Sveriges välfärd ska byggas med arbete, inte lånade pengar. Det är mycket allvarligt att regeringen har tappat greppet om ekonomin och överger krona för krona. Sverige behöver handlingskraft och en politik för att bryta det nya utanförskap som växer fram.

Moderaterna tarläget på allvar och lovar att finansiera våra reformer för exempelvis fler jobb och mer undervisning i skolan. För att kunna satsa på jobben och skolan samt bryta det nya utanförskapet har vi presenterat besparingar på framförallt bidrag och flyktingmottagande. Det handlar om sammanlagt närmare 29 miljarder kronor i minskade kostnader för bidrag, ersättningar och Sveriges flyktingmottagande till år 2020.

En kritiserad politik med rätt etikett kan man alltså hylla när man står helt tom utan egna idéer. Om ett år när det verkligen börjar bli dags att utvärdera mandatperiodens första riktiga s-märkta budget, då skall vi se vad Lundh Sammeli hittar på.

En svag socialdemokrati i ledband med ett miljöparti i fullständigt moras är tyvärr den ledning som Sverige har idag. Försök inte få det till något annat! Sverige ska fungera.