Under sommaren har det i TV och tidningsartiklar framkommit ett stort antal exempel på undermålig service till våra äldre. Dessa artiklar visar tydligt på skrämmande exempel där många äldres värdighet åsidosätts.

Den minutjakt som regelmässigt sker på varje serviceinsats oroar de äldre och skapar ingen trygghet, vilket i sin tur skapar en dålig arbetsmiljö för de anställda.

Tyvärr har vi samma problembild i vår kommun, Boden, som jag återkommer till senare.

Det finns ett antal kommuner som anser det viktigt att de äldre kommer ut varje dag och får känna frisk luft och känna vinden i ansiktet, men tyvärr finns motsatsen. I en krönika skriver Anna Bäsén ” Ge äldre samma rättighet som kor och fångar” och hänvisar till Beteslagen och Fängelselagen. Tusentals äldre ska inte tvingas sitta inomhus hela sommaren.

Det pågår ett krig mot svenska pensionärer, skriver författaren Leif Södergren i en debattartikel. Kommuner och landsting besparar som de vill, de struntar i Socialtjänstlagens fina ord. Det är bara hålla med författaren. Löftet att bo kvar hemma med hemtjänst och hemsjukvård är inte mycket värd när hemtjänsten undergrävs och kvalitén varierar från kommun till kommun.

En 93-årig dam i Sundsvall blev nekad ledsagarservice av kommunen. Hon ville komma ut och ansåg sig ha rätt till det enligt Socialtjänstlagen, därför besvärade hon sig till Förvaltningsrätten som gav henne rätt. Förvaltningsrätten skrev : Det måste anses vara en skälig levnadsstandard att kunna vistas ute varje dag.

Vi Moderater har länge påtalat brister inom äldreomsorgen i vår kommun. Inom hemtjänsten jagas minuter på varje insats och de äldre måste ringa och be om att få komma ut. Det är ovärdigt att behandla våra äldre på det sättet, vilket sker dagligen. Förvaltningsrättens besked om vad skälig levnadsstandard betyder måste efterföljas i vår kommun, Boden. Vi Moderater ger oss inte, de äldres värdighet skall återupprättas.