GÄSTKRÖNIKA I dagarna är jag med en delegation företagare från Luleå på en konferens i Austin (South by South West, SXSW) med 150 000 deltagare från hela världen.

Ämnena är teknikutveckling, hur vi använder och kan använda sociala medier som Facebook, vilka initiativ man kan ta politiskt för att stimulera kreativa näringarna samt för att marknadsföra Luleå och The Node Pole som en region att investera i för datacenter.

Kreativa näringar (ett begrepp som innefattar företag och verksamheter inom kultur och kreativitet där näringspolitik och kulturpolitik samverkar) är en växande näringsgren med cirka 2000 företag i länet och ungefär 120 000 företag i Sverige med omkring 150 000 anställda.

Närheten till universitetets utbildningar, tillgången till andra likasinnade och ett brett kulturutbud är viktiga faktorer för att de kreativa näringarna ska växa. Film, spel, media, musik, konst, design, turism m fl är näringar inom den kreativa sektorn.

Austin är en förebild över hur man kan omvandla en trött småstad till en pigg växande stad präglad av öppenhet, kultur, ny teknik, innovation och ekonomisk tillväxt.

Det finns saker vi kan lära av utifrån våra förutsättningar i Norrbotten. Öppenhet och mångfald är kritiska faktorer om det kreativa klimatet ska frodas.

Vi måste både vara öppna för personer som vill flytta till Norrbotten och ta vara på varandra som redan bor här.

Ska Luleå och Norrbotten ta position inom kreativa näringar ställer det helt nya krav på hur vi förhåller oss till varandra och hur vi samarbetar. Kraften måste tillåtas komma underifrån så att människor med idéer kan utveckla dem i en miljö där många vill bidra.

Här finns mycket av det jag menar är svaret på hur berättelsen av det nya Norrbotten skapas. Hand i hand med de traditionella basindustrierna växer nya näringar fram. Båda är varandras förutsättningar och ger näring åt varandra.

Med växande kreativa näringar kan fler stanna kvar, utveckla sina idéer och leva sitt liv i Norrbotten. Det möjliggör också att de stora arbetsgivarna har lättare att rekrytera personal då det idag krävs ett spännande och rikt utbud av musik, konst, restauranger, event etc för att man ska trivas och vilja bo i en stad eller region.

En ny näringspolitik tar alltså fasta på den idérika individen och det öppna, mångkulturella och kreativa samhällets drivkrafter. Då säkrar vi ett gott liv, jobb och ett välstånd som når fler.