GÄSTKRÖNIKA Under mina år som aktiv inom Kommunal och LO i Norrbotten såg jag tydligt hur ohälsa och klasstillhörighet hänger ihop.

På många orter i Norrbotten där det finns tunga kroppsarbeten och stressiga jobb inom vården och omsorgen, där är också sjuktalen högst. Lägst sjuktal hittar vi i de rika kommunerna, så som exempelvis Täby och Danderyd.

Sedan 90-talet har vi också sett ett tydligt könsmönster. Allt oftare möts nyanställda kvinnor i lågbetalda omsorgs- och serviceyrken av ökade krav och osäkra anställningar.

Samtidigt som de förväntas ta ett större ansvar minskar inflytandet över den egna arbetssituationen. Så skapas idag ökad psykisk ohälsa.

Tyvärr har skyddsnätet för dem som drabbas av ohälsa stora revor. Den så kallade rehabiliteringskedjan, som infördes 2008 och innehåller allt annat än rehabilitering, har visat sig vara kontraproduktiv.

När det nya regelverket borde börjat ge effekt kan vi tvärtemot det uttalade syftet se att sjuktalen, efter att ha minskat 7-8 år i rad, återigen vänt uppåt.

Dessutom har ca 90 000 utförsäkringar skett enbart på grund av att personer passerat den bortre tidsgränsen. De flesta av dem har fattiggjorts och allt för få har fått det stöd de behöver för att kunna komma tillbaks i arbete.

Det är heller inte svårt att räkna ut att rädslan för att snabbt gå miste om såväl sin anställning som sin sjukpenning lägger ytterligare ”sten på bördan” och försvårar rehabiliteringsprocessen. Detta styrks också av läkare som arbetar med stressrelaterad ohälsa.

Långsiktigt är de stelbenta och snäva tidsgränserna i sjukförsäkringen förödande, både för folkhälsan och för samhällsekonomin.

Men efter det senaste riksdagsvalet har vi ett nytt politiskt läge. Alliansen backade med tio procentenheter och vi har en ny regering på plats. Vi kan därför nu inleda arbetet med att skapa en mänskligare och långsiktigt hållbar sjukförsäkring.

Förväntningarna på den nya regeringen är högt ställda, inte minst bland mina tidigare arbetskamrater och kollegor i Norrbotten. Det är bra. De som bygger detta land och dagligen riskerar sin hälsa förtjänar ett bättre försäkringsskydd än det som finns idag.

Dagarna går och om inget görs beräknas 13 200 utförsäkras bara i år.

LO kommer därför att trycka på regeringen så att man tar det första steget i riktning mot en mänskligare sjukförsäkring genom att infria vallöftet om att avskaffa den bortre tidsgränsen.