Debatt Kenneth Backgård, ledare för Norrbottens sjukvårdsparti, säger sig värna om norrbottningarnas rätt till en hälso- och sjukvård som både till kvalitet och tillgänglighet ska motsvara riksgenomsnittet. Men stämmer det verkligen?

Vi har alla sett honom i lokalreklamen, han står på en parkering och säger att inga fler sjukhus ska bli parkeringar. Enkelt budskap, lätt att förstå, desto svårare att begripa. Vad är det karln menar? Det har bara skett en enda gång, det var när lasaretten i Boden och Luleå lades ned och flyttades till Sunderbyn. För 17 år sedan!

I Norrbotten är det bara moderaterna och folkpartiet som i dag säger sig vilja lägga ned sjukhus i länet. Majoriteten inom Norrbottens läns landsting, däribland vi socialdemokrater, har klart och tydligt sagt att länets fem sjukhus blir kvar.

Medan Backgård slåss mot väderkvarnar och silar mygg så sväljer han elefanter.

För mest uppseendeväckande med Backgård och sjukvårdspartiet är nämligen att de har mage att säga att de värnar en hälso- och sjukvård som till kvalitet och tillgänglighet ska motsvara riksgenomsnittet.

Det är nämligen inte sant. Sjukvårdspartiet med Backgård i spetsen är starka pådrivare för att införa vårdvalet fullt ut i Norrbotten. Man vill privatisera sjukvården i länet. Att våra skattepengar ska gå till etableringar av sjukvård i privat regi.

Vårdvalet innebär att patienter har rätt att själva välja vårdcentral och att vårdgivare får etablera vårdcentraler var de vill. Ersättningen följer patienten vilket innebär att vårdgivarna konkurrerar om patienter. Landstinget är en vårdgivare, men idag finns en myriad av olika privata utförare som vill göra vinst på skattemedel avsedda för sjukvård.

I Norrbotten har den socialdemokratiskt ledda majoriteten hållit emot denna utveckling.

I en uppmärksammad rapport av Riksrevisionen riktas skarp kritik mot vårdvalet. Man säger bland annat att vårdvalet har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras. Man konstaterar att det är främst patienter med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk status som gynnats.

I Region Skåne och Västra Götaland kunde man visa att friska individer gör fler läkarbesök efter vårdvalsreformens införande medan de sjuka patienterna gör färre.

Varför säger inte Backgård och sjukvårdspartiet detta till medborgarna? Att de vill privatisera sjukvården? Att de vill utsätta norrbottningarna för ökade hälsoklyftor? Att de vill se en sjukvård där de som har stor plånbok och är friska ska gå före de svårt sjuka?

Varför säger ni inte att för varje enskild medborgare som lämnar den offentliga vården till förmån för privat innebär det ökade kostnader för landstinget? Att det kommer leda till centraliseringar och nedläggningar?

Tänk om vi skulle få se Backgård och sjukvårdspartiet annonsera om detta i länstidningarna eller göra reklam om det i lokal-tv? Vågar de inte stå för sin politik?