GÄSTKRÖNIKA En antologi med titeln ”Bevara alliansfriheten!” gavs ut tidigare i år som välbehövlig motvikt till en mångårig pro-Nato-kampanj. Författarna har socialdemokratisk och borgerlig bakgrund.

Alliansfriheten tjänar oss fortfarande väl. Den och Finlands motsvarande ställning har bidragit till stabiliteten och att begränsa militära spänningen i Östersjöregionen och på Nordkalotten.

”Det viktigaste i västs förhållande till Ryssland förblir att förhindra att landet helt isoleras. Att göra Nato än mer kompakt i Östersjöområdet kan knappast minska en rysk misstänksamhet som går ut på att väst försöker inringa Ryssland”, skriver Lennart Uller, tidigare yrkesofficer.

Säkerhetspolitiken måste bygga på långsiktiga strategiska bedömningar. Putineran kommer att ta slut. Vi kan redan nu försöka påverka ett post-Putin Ryssland genom att bättre utnyttja kontakterna med ryska civilsamhället som öppnats efter kalla kriget.

Ungliberaler körde över äldre partivänner på Folkpartiets landsmöte för 15 år sedan. Därefter har partiet med numera ett 5-procentigt opinionsstöd bedrivit en massiv propaganda för Natomedlemskap med starkt stöd på borgerliga pressens ledar-, debatt- och nyhetssidor.

Folk och Försvars årliga Sälenkonferenser har utvecklats till en tummelplats för offensiven.

Kampanjen har haft ringa framgång i folkopinionen.

Och Finlands opinion är ungefär lika långsiktigt stabil mot Nato-medlemskap, trots påståenden om motsatsen i svensk press.

Det vore fel att avhända oss en handlingsfrihet som ger Sverige möjlighet att fungera som medlare i kriser, ta nedrustningsinitiativ och undvika allianspolitikens belastningar globalt sett.

Vi har avstått svenska kärnvapen sedan Erlanders dagar för att inte bli måltavla för sådana vapen, och bör därför också säga nej till att hamna under Natos kärnvapenparaply.

Det är rätt väg att ställa sig utanför Natos ömsesidiga, förpliktigande kollektiva säkerhetsgarantier.

Vissa debattörer påstår att Sverige som medlem i Nato kan minska försvarskostnaderna. Det motsatta förhållandet är mer sannolikt genom alliansens krav.

Ett verkligt inflytande skulle begränsas av USA:s mycket starka dominans.

Under kommande året ska svenska Afghanistaninsatsen utvärderas och diskussion föras om värdlandsavtal med Nato.

Utred Natomedlemskap, föreslår borgarna. Vem kan göra det opartiskt och med tillräcklig integritet?

Ett utökat svensk-finskt försvarssamarbete bejakas allmänt. Ett svenskt medlemskap i Nato kan minska vår säkerhet.