GÄSTKRÖNIKA Vi blir alla sjuka lite då och då. Vi har några sjukdagar och sedan är vi tillbaka på jobbet friska. Vissa är visserligen på jobbet fast de är sjuka, eller jobbar hemifrån när de är sjuka, men grundtanken är ändå klar: när du är frisk är du på jobbet, och när du är sjuk är du hemma med sjukpenning. I alla fall för oss som har glädjen av att ha ett jobb.

Trots denna högst rimliga grundtanke har 94 000 människor lämnat sjukförsäkringen, inte för att de har blivit friska, utan för att en viss dag har passerats.

En annan grundtanke är att alla arbetslösa ska få arbetslöshetsersättning på 80 procent av lönen. Det får nästan ingen!

Av de som hade heltidsjobb före arbetslösheten är det ungefär en av åtta som får det. Och till det kommer att a-kassan nu för allt fler är lägre än försörjningsstöd.

Så här några dagar efter att socialförsäkringsutredningen, efter nästan fem års arbete, har lagt fram sina 1 200 sidor tankar om hur vi ska ha det när vi inte har jobb eller är sjuka kan man slås av vissa saker.

Den tydligaste är att social- och arbetslöshetsförsäkringar är minerad mark för nästan alla partier. Förra valet skulle ju handla om ”bidragspartier” kontra ”arbetarpartier”, om ni kommer ihåg.

Men samtidigt som socialförsäkringar är svåra frågor för partierna tycker svenska folket att de är lätta. De ska kort och gott fungera och finansieras gemensamt. Lite hårdraget.

En sociolog – Gøsta Esping-Andersen delade upp världens olika välfärdssystem i tre olika; liberala, korporativa och socialdemokratiska.

Vår modell har ingått i den senare, men de senaste 10-15 åren av underlåtenhetssynder från både höger och vänster har gjort att socialförsäkringarna i allt mindre utsträckning uppfyller kraven för den modellen.

Den fråga våra politiker nu måste svara på är om de anser att vi ska vara kvar i den generella inkomstbaserade modellen, eller inte.

Efter 13 år av fryst tak i a-kassan och allt svårare att kvala in och en sjukförsäkring med en misslyckad bortre parentes måste vägvalet nu göras.

Utredningen verkar i sina ”bedömningar” vilja hålla kvar oss i generella socialförsäkringssystem, även om den inte klarade av att lägga mer än högst tekniska förslag.

Nu handlar det om att regeringen istället måste lägga konkreta förslag snabbt som kan komma igenom riksdagen med hjälp av riksdagspartier som orkar välja väg. Och som orkar stå för det!