De missnöjdas marsch

Vad är det som kan få oss mera nöjda?

En arm vars vinkel hatar mera rät?

Ett ok som gör folk ännu mera böjda?

Ett folk som gråter mera än det grät?

För oliktänkande ett högre stup?

För hakkorsristandet mer kraft och djup?

Att sära människor med högre murar,

med flera lås och taggtrådar och burar?

Att ge mer jobb åt träfrackarnas snickare?

Att skilja folk från livet lite kvickare?