De pålitliga poliserna

Det fria landets väktare, vad kan de inte klara?

De skyddar folkets fördomar och rikets segregering

med grepp som hårdnar vitare än riksdag och regering.

Protester kan de snabbt och skarpt besvara

och hota friheten de ska försvara.