Jag håller fullständigt med Tommy Nyström och Stig Eriksson.
Vi socialdemokratiska EU-kritiker anser att det måste till en bred debatt om Lissabonfördraget. Svenska folket bör få ta ställning i en folkomröstning. Avsaknaden av en allmän debatt minskar tilltron till EU som demokratisk institution. Antagandet av den nya EU-grundlagen sker nu under former som liknar en statsomvälvning i det tysta.

LO och förbunden, egentligen hela den samlade arbetarrörelsen, borde kräva ett undantag för den svenska arbetsmarknadsmodellen i förhandlingar om Lissabonfördraget. Att inte kräva det är ett svek mot svenska löntagare.
Alternativt måste en folkomröstning komma till stånd. Då måste vi fråga oss om vi anser det rimligt att en EG-domstol och några domare ska avgöra svensk arbetsmarknad.
Folket har inte valt ledamöter i EG-domstolen. De är oavsättliga. De deltar inte i något offentligt samtal, de fattar beslut och sedan locket på.

Vår vision om Europa är en kontinent av självständiga men samarbetande stater. Europa som supermakt, styrd av en byråkratisk elit, är inte något att sträva efter.
Avslutningsvis: Socialdemokratin som huvudkraft för införande av demokratin i vårt land bör arbeta för att rulla tillbaka makten från EU. Detta är den politik som bäst gynnar landets medborgare.
Tage Wass