Landstingsrådet Kent Ögren (s) med flera skriver i NSD att "Norrbotten är i obalans". Men det är det (s)-styrda landstinget som är i obalans med en ekonomi i fritt fall, inte Norrbotten.
Trots turbulent världsekonomi så investeras i Norrbotten miljardbelopp i LKAB kulsinterverk, i gruvorna Aitik och Pajala, i upprustning av Haparandabanan, i modernisering av vattenkraften, skogsnäringen och testindustrin. Norrbotten är i balans, det är landstinget som är i obalans.
Landstingsråden förklarar orsaken till landstingets underskott på 202 miljoner innevarande år med att befolkningen i Norrbotten har minskat med 4 procent under de senaste tolv åren. Men det är bara en del av sanningen.

Dels är socialdemokraterna, som så länge innehaft makten, själva medskyldiga till att ungdomarna lämnar länet. Dels borde man tidigt ha genomfört strukturella förändringar i landstingets verksamheter för att komma tillrätta med den snabba kostnadsökningen.
Alliansregeringen har fått fler i arbete vilket har ökat vår egen skattekraft. Att landstingets sjukskrivningstal nu går ner och närmar sig rikssnittet har också reducerat vårt behov av dyra vikarielösningar.
Trots allt detta klarar inte landstingsledningen av att få en ekonomi i balans.

Det är också så att alliansregeringen tillför riktade medel för att minska vårdköerna, förbättra psykvården och för att fler verksamheter ska uppfylla vårdgarantin. Det handlar om över fem miljarder som kommer att fördelas till landets kommuner och landsting.
De sänkta arbetsgivaravgifterna har dessutom minskat landstingets kostnader med 40 miljoner per år.
Sedan kan man fundera över varför Norrbottens landsting har ökat antalet anställda med över 100 personer senaste år i stället för att genomföra strukturella anpassningar.
Varför det är administrativ personal som ökar i antal och varför det är sjukvårdspersonal som nu föreslås bli avskedade när det är underskott i ekonomin?

Det finns många landsting i Sverige som kan vara föredömen för Norrbotten. I Kalmar så vändes landstingets ekonomi under borgerlig ledning i förra mandatperioden från en djup kris till välordnad effektiv verksamhet med en ekonomi i en god balans.
Halland som haft borgerlig ledning så länge någon kan minnas har genomfört en strategi för fritt vårdval med mycket goda resultat. Halland ligger i topp vid öppna jämförelser och har bland landets lägsta kostnader för sjukvård räknat per invånare.
Det finns fler förslag att konstruktivt arbeta med för att få landstingets ekonomi i balans. Kostnaderna för stafettläkare kan reduceras. Mediciner kastas bort för 30 miljoner per år. Sjuktransportkostnaderna kan minskas genom bättre planering.
Fler vårdcentraler kan öppnas för intraprenad/entreprenad. Jourtjänstgöringar kan planeras bättre. Borgerligt styrda Uppsala läns landsting har i dagarna reducerat sin budget med 300 miljoner. Där finns säkert en hel del att ta efter även för Norrbotten.

Kent Ögren med flera skriver i sitt debattinlägg "att det nu krävs ansvar och helhetssyn och frågar om oppositionen är beredd att följa?".
Svaret är att oppositionen alltid är beredd att ta ansvar. Bjud gärna in till förutsättningslösa överläggningar. Landstinget behöver inte vara i obalans.