En avpolitiserad kyrka gynnar de odemokratiska. Många hoppas att kommande kyrkoval ska vara det sista som organiseras genom fria öppna val. Dessa motiverar ofta sin inställning med att "eftersom stat och kyrka är åtskilda, ska inte politiker blanda sig i religionen".
Det är både korkat och aningslöst! Att kyrka och stat skilts åt är inget motiv för en avpolitisering av kyrkan. Tvärtom.

Det är mer angeläget än tidigare att vi Socialdemokrater gör allt för att behålla inflytandet i den största folkrörelsen i Sverige. Vårt mål med kyrkopolitiken är att se till att Svenska kyrkan utvecklas som demokratisk folkkyrka, med ett stort engagemang för jämlikhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Endast på så sätt kan vi medverka till att det kristna evangeliets budskap sprids och därmed främja skapelsen. Demokrati är kristet.
Ni vet väl att det från den borgerliga sidan ständigt pågår försök att avpolitisera kyrkan. Men avpolitiseringen är som vanligt bara ett sätt att smyga på väljarna borgerliga värderingar under opolitisk täckmantel. Dessutom gynnar en sådan inställning de odemokratiska grupperingar vi nu ser som lyckats ta sig in i Svenska kyrkan.

Är Sverigedemokraterna ett hot mot demokratin borde vi nog sätta ned fötterna och verkligen analysera andra grupperingar som inte vill se en demokratisk kyrka. Så låt oss inte sila mygg och svälja kameler. Valfriheten, demokratin och mångfalden är viktiga i alla sammanhang.
Vi Socialdemokrater är tydliga i våra värderingar med vårt valmanifest.
Bekämpa alla odemokratiska krafter genom att rösta på Socialdemokraterna i Kyrkovalet den 20 september.