Då har det hänt, det som inte skulle hända. En otillåten genmodifierad potatis har hittats
i flera norrbottniska potatisodlingar. Den verkställande direktören skyndar sig att förklara den kommande kritiken genom att säga att vi, folket, har en misstro mot företag som är vinstdrivande.
Jag tror i stället att medborgarna är less på att företag lättvinnligt kan äventyra människors hälsa. I stället för att först visa att en vara eller en hantering är ofarlig före ett brukande, läser man allt som oftast i efterhand om något har hänt.

I grunden är det en skandal att rege-ringen tillåtit odling med genmanipulerade grödor (GMO), sedan blir ju saken inte bättre av att företaget inte klarar av att hantera säkerheten eller inte tycks förstå vilka konsekvenser som kan uppstå.
Om GM-grödor sprids i naturen kan det bli svårt eller omöjligt att ta det tillbaka. Det kan leda till oväntade hälsorisker och totalt sett medför GM-grödor en oacceptabel risk för miljön, för människors och djurs hälsa. Vi försöker ha en restriktiv användning av antibiotika just för att förhindra att resistenta bakterier sprids och samtidigt odlar vi potatis med resistenta inslag. Uppenbart är ju att resultatet kan bli stora mängder jord som är resistent mot antibiotika.

Det är även alldeles uppenbart att regelverket kring GM-odling inte är tillräckligt så det enda rimliga är att förbjuda verksamheten. Det ekologiska systemet är känsligt för förändring och trots vetenskapliga varningar ger vi genom den här typen av odlingar också legitimitet för GM-grödor som livsmedel.