Carlgren anser också att man måste ta bort det kommunala vetot så att kommuner inte bara lyssnar på opinioner då det gäller vindkraftutbyggnaden. Tydligen är demokrati en så viktig fråga för Centern att man inte kan överlåta den till ett flertal.

Radikaliseringen av miljöpolitiken börjar bli ett verkligt miljöproblem för stora delar av landet. Stora arealer tas i anspråk för storskalig vindkraft. På Österlen till exempel har man förstört det unika öppna landskapet. Om Sverige väljer Centerns väg, att subventionera en utbyggnad av vindkraften till 30 TWh, kommer stödet för utbyggnaden att kosta elkunderna i runda tal 300 miljarder kronor till år 2035.

Subventionsrullningen drivs på av LRF som i braskande annonser gör reklam för att arrendera ut mark för vindkraft och retoriskt frågar sina markägare: "Vill du tjäna 150 000 kronor per år utan arbetsinsats?" Pengarna kommer från elcertifikatsystemet som vi elkunder betalar. Kostnaderna för elen skenar och kapital omfördelas från hushållen till redan bemedlade markägare.

I debattartiklar i media vill LRF-ordföranden tillsammans med Anders Wijkman stoppa kärnkraft och öka vindkraftsutbyggnaden. Anders Wijkman är själv vindkraftsägare och styrelseledamot i Svensk Vindkraftsförening och har, vilket framgår i bland annat Dagens Industri, starka kopplingar till vindkraftsindustrin i till exempel Vestas, Eolus Vind och Arise Windpower.

I media står sedan Maud Olofsson och hutar åt villaägarna för att de inte isolerar sina fastigheter bättre. Hon borde upplysas om att subventionerna till vindkraften skulle räcka till att energieffektivisera en miljon bostäder, vilket är ett betydligt mer miljöeffektivt sätt att få mer el.

I debatten i riksdagen nyligen framkom att den nya prismodell som Energimarknadsinspektionen ska lansera inför 2012 kan komma att kosta elkunderna ytterligare sju miljarder mer per år i elnätsavgifter. Maud Olofsson kontrade med att: "Men låt oss ändå vara ärliga, det fungerar ju ändå rätt väl. Trycker vi på knappen så får vi lampan att lysa, men det kostar."

Det är bra att strategerna bakom Sveriges energipolitik nu tvingas fram på scenen. Det finns flera intressanta personliga kopplingar mellan politiker, vindindustrin, forskare, lobbyister och Energimyndigheten som bör lyftas fram och belysas.