Förra veckan rapporterade media om ett besök från Irak på Luleå tekniska universitet. Det man diskuterade var ett samarbete om hur Irak ska saneras från radioaktiv strålning som spridits via utarmat uran.

Utarmat uran används som pansarbrytande ammunition för att få större genomslags-kraft, både när det gäller stridsvagnar men även skyddsrum. Resultatet, förutom direkt dödande, en kraftigt förorenad miljö. I Irak har cancerfallen tiodubblats. Antalet fall av missbildade barn har också mångdubblats, till exempel i Falluja som bombades 2004.

Media rapporterade hur utarmat uran drabbar befolkningen. Men en fråga är tabu. Vem bär ansvaret? Inte ett ord i lokala media att det är USA som använt utarmat uran i krigföringen och förorenat miljön.

Sedan Gulf-kriget 1991 har utarmat uran använts av USA. Förutom Irak har det använts i forna Jugoslavien och Afghanistan. Inte heller ställer media frågan vem som bör betala saneringen.

Varför tiger journalisterna och media om vem som bär ansvaret? Kryper man så till den grad för USA att man undanhåller fakta?