En märkvärdighet till denna testballong är att den politiska oppositionen likväl som fackliga organisationer och pensionärsorganisationerna lyser med sin frånvaro och anmärkningsvärda tystnad.

Från pensionärerna finns en utredning kring dagens pensioner som kallats "Blev det som tänkt", vilken rätteligen skulle ha namngetts som "det blev som tänkt".

I denna annars utmärkta utredning visas på de svagheter som dagens system inte har stabilitet att täcka, som exempelvis följsamheten av pensionerna till löneutvecklingen, den automatiska balanseringen (även kallad bromsen), avgiftsunderskottet till systemet och premiepensionssystemets svagheter. Därutöver finns också skattemässiga skillnader mellan likvärdig pension och lön.

Att möta pensionärerna med armbågen som statsministern gör för att klara framtidens pensioner är vare sig rätt eller demokratiskt. I stället bör en parlamentarisk utredning tillsättas för att se över pensionssystemet med uppdrag att lämna förslag på både akuta som långsiktiga åtgärder. Givetvis ska pensionärsorganisationerna vara representerade till exempel i en referensgrupp.

Pension vid 75 år är enligt vår mening nästintill detsamma, som en påbörjad avveckling av pensionssystemet. När vi vet att den genomsnittliga pensionsåldern är lägre än 65 år kan säkert statsministern också säga, att det är lika möjligt att i dag cykla till månen som att fortsätta att arbeta fram till sitt sjuttiofemte levnadsår.

Ingen ska låta sig luras av frivillighet i statsministerns tankar. Regelsystemet och pensionsnivån kommer säkert att styra mot den högre pensionsåldern. Arbetslivet är för många yrkesgrupper så betungande att förslaget bara kan betraktas som rent nonsens, och ett sätt att förhindra att sakfrågor i nuvarande pensionssystem kommer till debatt, utredning och för åtgärder.

Vi som företrädare för PRO i Kiruna kommun kräver att vår egen riksorganisation, den politiska oppositionen och den fackliga rörelsen kliver in med bestämda steg på spelplanen.

Det kan väl ändå inte ha undgått för politiska strateger att det är val 2014. Är inte pensionerna och dess regelsystem en valfråga, vad kan då vara en valfråga?