µ Svar till Anders Josefsson, NSD Debatt den 23 november.

Moderaterna är ju numera kända för att grovt förvanska historien. Men tydligen räcker inte det, även nutiden förvanskas av moderaternas vice förbundsordförande Anders Josefsson. I sitt inlägg i NSD direkt ljuger Anders Josefsson när han beskriver Socialdemokraternas budgetförslag.

Om det är något som är tomt och innehållslöst är det alliansregeringens budget för att bekämpa arbetslösheten. Utöver sänkta arbetsgivaravgifter finns knappast något. Insatserna för att täppa till kompetensbrist lyser med sin frånvaro trots att företagen skriker efter kompetent arbetskraft. I stället använder alliansregeringen hela 70 procent av sin budget till att sänka bolagskatter - en skattesänkning som ytterligare göder de redan nu vinstrika bankerna.

Det är inte ineffektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften och bolagskattesänkning som de arbetslösa behöver. Socialdemokraterna har en helt annan politik för att få människor i jobb och med den utbildning som företagen efterfrågar. Det handlar om utbildningskontrakt; bred satsning på yrkesintroduktionsjobb.

Vi angriper rekryteringsgapet med direkt konkreta åtgärder, något som är nödvändigt om företagen ska kunna växa. Dessutom föreslår vi 5 500 nya platser inom bristyrkesutbildning, 7 000 nya platser inom högskola och universitet, samt 4 500 platser inom högskolan. Vår ambition är att skapa
35 000 nya riktiga jobb- och utbildningsplatser för unga.

Då alliansregeringen står tomhänt väljer Anders Josefsson taktiken att byta ämne i debatten och det dessutom med direkta lögner. Ett väl känt trick från (M). För det första; de självklara investeringarna i gruvnäringen till exempel Malmbanan, väginvesteringar i Pajala och Luleå tekniska universitet står vi Socialdemokrater självfallet bakom.

För det andra har vi lagt förslag om att påbörja byggandet av Norrbotniabanan. Medan den nuvarande regeringen avvecklar projektorganisationen och skjuter byggandet av Norrbotniabanan framför sig. För det tredje innebär våra förslag pengar och förbättringar i Norrbotten. De handlar om förslag på sänkt skatt för pensionärer, förbättrat barnbidrag och underhållsstöd, sänkt avgift för A-kasseavgift och bättre arbetslöshetsförsäkring - det ger drygt 232 miljoner mer i köpkraft för hushållen i Norrbotten

Vår satsning på högre kompetens och utbildning, mindre klasser, satsning på lärarnas kompetens, ökad kvalité på universitet och högskolor, samt läxhjälp innebär ungefär 80 Mkr för oss i länet. Våra förslag för jobb till unga handlar om cirka 150 miljoner kronor och avvecklingen av FAS 3 innebär cirka 74 miljoner till Norrbotten.

Avslutningsvis. Anders Josefsson (M) och andra moderater som försöker förvanska både historia och nutid; försök att se verkligheten som den är och kom med konkreta förslag som leder till fler jobb och utveckling.

Vi socialdemokrater bygger framtiden med konkreta politiska förslag som är bra för Sverige, Norrbotten och jobben.