Tack vare Markbygdens vindkraftpark kommer Sverige att få mycket ny förnybar el, samtidigt som det leder till hållbar utveckling som ger fler människor möjlighet att arbeta och bo i Piteå kommun.

När det symboliska och viktiga första spadtaget för Markbygdens vindkraftspark tas i dag görs det för en långsiktigt grön tillväxt i Norrbotten och är ett av många tecken på att det nu händer mycket i Norrbotten.

Fullt utbyggd kommer Markbygden ge 8-12 TWh el varje år. Det är lika mycket som alla hushåll och företag i hela Piteå kommun behöver under åtta år. Och varje enskilt vindkraftverk kommer att kunna producera tillräckligt mycket el för att försörja 5 000 elbilar med grön el.

Vindkraften är i dag inte bara en förnyelsebar och klimatsmart energikälla, utan blir nu snabbt också allt mer ekonomiskt konkurrenskraftig.

Alliansregeringens mål är att hälften av Sveriges energiförsörjning ska vara förnybar år 2020. Tack vare sådana tydliga mål och smarta styrmedel har elproduktionen från vindkraften under alliansregeringens tid sjudubblats. En av de viktigaste motorerna för det är de kostnadseffektiva teknikneutrala gröna elcertifikaten. Och de kommer vara ett av våra viktigaste verktyg för att ställa om till ett hållbart energisystem också framöver.

Sverige är som land fortfarande väldigt beroende av storskalig vattenkraft och av en åldrande kärnkraft. För att minska beroendet av dessa energikällor, och för att öka vår försörjningstrygghet, behöver vi bygga ut ett starkt tredje förnybart ben i vår energiproduktion och ta vara på den kraft som finns i vinden, solen och biomassan från den växande skogen.

I just denna anda byggs nu Markbygdens vindkraftspark ut. En park som kommer ge mycket förnybar el, men inte bara det. För med Markbygden-projektet följer också många nya arbetstillfällen och värdefull tillväxt för Norrbotten och Piteå kommun. De närmaste tio åren, kan så mycket som över 100 vindkraftverk byggas här varje år. Det betyder många arbetstimmar för att tillverka vindkraftskomponenter, för att bygga omkringliggande infrastruktur och för att klara alla nödvändiga transporter. Vilket understryks av att man, om parken blir så stor som man nu planerar, även kommer bygga en ny fabrik för betongtorn i Haraholmens hamnområde.

Markbygdens vindkraftspark är grön tillväxt på riktigt. Den, och vindkraften i sig, är och kommer under lång tid att vara viktig för Sverige.