Den svenska synen

Nu slipper mänskligheten in i vårt bedömande, snart vaknar fågelsång i våra direktiv, när vi ser barn i nåt vi såg som flyktingströmmande.

Men det blir inte slut på barnens ögongömmande förrn vi kan visa att vår blick alltid är ömmande för var och en som flytt till Sverige för sitt liv.