µ Svar tillDaniel Vikström, NSD Debatt den 23 augusti.

Under den socialdemokratiska regeringen avvecklades över 60 förband och enheter och den samlade försvarsplaneringen upphörde. Men nej, det är inte det som är källan till oro för löjtnant Daniel Vikström där han ser att ett stabilt Sverige försvagas och riskerar att skapa ett ”militärt vakuum som inte bara kan drabba Sverige med oanade konsekvenser men även våra omedelbara grannar”.

Källan till Vikströms oro är märkligt nog att alliansregeringen uppgraderar de stridsvagnar som försvaret använder i insatsorganisationen så att de kan vara operativa fram till år 2030.

Vikström driver linjen ”att alliansregeringen låtit försvarspolitiken falla i vanskötsel”.

Stämmer då detta? Alliansregeringen bygger nu säkerhet tillsammans med andra, solidaritetsförklaringen är en del liksom det ökade nordiska samt EU-samarbetet. Nationell försvarsplanering bedrivs nu och regionala staber har upprättats.

Sedan 2007 har alliansregeringen beslutat om nytt helikoptersystem (Black Hawk), nytt ubåtssystem (NGU), nytt artillerisystem (Archer) ett utvecklat stridsflygsystem (GripenNG), nya hjulgående splitterskyddade fordon (Patria), nytt strategiskt transportflyg (C17), nytt korträckviddigt luftvärn och nu uppgraderas stridsvagn 122. Listan kan göras längre. Det är en högst avsevärd förnyelse av Försvarsmaktens materiel där i princip de flesta tunga systemen förnyas.

Vikströms påståenden känns tunna. Som försvarsvän så gläds jag åt de beslut som tagits, samtidigt som jag anser att mer behöver göras för att öka försvarsviljan samt försvarsförmågan.

Alliansregeringen har initierat försvarets omdaning. Detta ska ställas mot en splittrad opposition som de facto vill minska på försvarsutgifterna.

Det finns inget regeringsalternativ som vill satsa mer på försvaret än alliansen.