GÄSTKRÖNIKA Bostadsbristen är stor, på vissa orter katastrofal, i stora delar av landet. Vad beror det på och vem har ansvar för att göra något åt det? Det hänger naturligtvis starkt ihop med utvecklingen på arbetsmarknaden men är också ett reellt problem på universitetsorterna.

Det innebär å andra sidan att där arbetsmarknaden sviktar och det inte finns tillgång till högskoleutbildning finns det lediga bostäder.

Det vilar ett stort ansvar på dem som representerar staten, regeringen och olika myndigheter, att vidta åtgärder både för att förbättra läget på bostadsmarknaden och att medverka till att kommunerna i framförallt Norrlands inland inte avfolkas.

Bostadsbyggandet har faktiskt ökat under de senaste åren men det är inte tillräckligt. Ett grundläggande problem är att det som byggs är för dyrt för dem som är i allra störst behov av bostad.

Samhället måste kunna erbjuda bostäder till betydligt lägre kostnader än idag. Det finns ingen snabb och enkel lösning – det krävs en politik som tar ett samlat grepp.

Förutom att det behövs politiska initiativ och beslut finns det några alternativ som går att använda direkt. Ett är att utmana marknaden att tänka nytt, att helt enkelt bygga billigare. Förutom att byggbranschen där har ett stort ansvar så handlar det också om att kommunerna är med och samspelar i planeringsprocesser och markfrågor.

Ett annat sätt att få fram billigare bostäder är att bygga mer yteffektivt, alltså mindre lägenhetsyta. Vilket också görs i stor utsträckning redan i dag.

I en bostadsrapport från Skanska konstateras att: ”De bostäder som byggs idag är lika små till ytan som de lägenheter som byggdes under 1960-talet”. Främsta orsaken till det är de höga bostadspriserna vilket gör att se större lägenheterna blir för dyra för en stor del av befolkningen.

Men grundproblemet är att många i dag inte har den betalningsförmåga som krävs och det tror jag inte man löser med mindre än att staten skjuter till pengar.

Svårigheten är att få sådana pengar att hamna rätt. Subventioner till byggkostnaderna riskerar att hamn i ”byggherrarnas fickor”. Att bygga bostadsområden för ”resurssvaga” är att peka ut vissa grupper och därmed öka klyftorna mellan de som har det gott ställt och de som inte har det.

Gamla hederliga metoder som bostadsbidrag kanske är den metod som håller i längden. Tips till regeringen ”damma av gamla hederliga metoder” och förstärk resurserna där.