Det nedriga

(fritt efter Esaias Tegnér)

Nu plågar det sjuka och svåra vår värld

och dödsrop ska skälva och treva.

Men några vill lämna vår fredade härd

och slåss för att andra ska leva.

Detsamma gäller i syd som i nord:

En hjälpande hand säger mer än ord.

Men kvar vid vår nordliga, skyddade härd,

förskonat från sjukan och flykten,

utformas en helt annan bild av vår värld,

här fäller vi hjältar med rykten.

För sjukdomar finns det av mången sort

och själviskhet plågar oss utan import.