GÄSTKRÖNIKA Framtiden tillhör norra Sverige. Det var inte en mening jag skulle ha skrivit med samma självförtroende när jag var ung i politiken på 80-talet. Men i dag gör jag det.

Jag ser stora möjligheter för vår del av Europa där vår natur och vårt klimat ger oss unika förutsättningar för fler jobb och ett ökat välstånd.

I förra veckan besökte jag tillsammans med andra från Luleåregionen ”Business Arena”, en fastighetsmässa i Umeå. Bara det att det var första gången den mässan förlades till norra Sverige är ett tecken på att omvärlden uppmärksammar den tillväxt vi har här och de möjligheter som finns för företag som vill etablera sig och växa.

När jag berättar att det byggdes hela 547 nya bostäder i Luleå 2014 och att vi totalt ska bygga 5000 bostäder kommande tio år tillsammans med skolor, kontor, industrier, datacenter m m så är det klart att intresset ökar hos många företag att vara med på vårt framtidståg.

Runt om i Norrbotten planeras det för växande samhällen och fler arbetsplatser.

Norrbotten är rikt på mineraler och är en av Europas hetaste regioner för gruvor. Vi vet redan idag tack vare arbetet kring Mineralriket.se att gruvnäringen driver mycket av ekonomin och forskningen i Norrbotten. Mer kommer när LKAB och Boliden etablerar nya gruvor.

Men Norrbottens natur ger också förutsättningar för andra upplevelser och näringar. Besöksnäringen har aldrig varit så stark som nu och det utvecklas hela tiden nya verksamheter som Tree Hotell i Harads eller Ice Music i Luleå.

Att vi i helgen kommer se musiker från Austin, Texas, spela tillsammans med musiker från Norrbotten på instrument av is är en världshändelse som kommer ge eko långt utanför Sveriges gränser.

Vårt klimat och vår natur ger oss möjligheter vi inte alltid tidigare sett vara möjliga.

Bilden av Luleå och Norrbotten förändras och jag är i gott hopp om att vi bara är i början av en intressant tillväxtperiod för vår region.

Luleå Tekniska Universitet får löpande ökade resurser till forskning inom olika områden, senast med europeisk finansiering för råvaror och mineraler. Datacenter etableras i Luleå, Boden och snart på fler orter och ger helt nya arbetsplatser och möjligheter. De kreativa näringarna tar alltmer plats och växer med nya spännande företag.

Kulturen är en nyckel för att skapa ett liv med innehåll.

Så det jag som ung SSUare inte våga tro på 80-talet kan jag säga med stolthet idag.

Framtiden tillhör norra Sverige!