Entreprenörsandan

Nu firar många i vårt land

fast tiderna är skeva.

När nu allt flera tas omhand

så färre medborgare dör

får fägnaden en reva:

Hur ska en graventreprenör

då tror ni kunna leva?