KRÖNIKA Nyligen damp ett av årets viktigaste brev ner i min brevlåda. Ett brev som gör mig stolt och glad. Röstkortet till valet i Europaparlamentet. Ett val som många miljoner runt om i Europa står inför.

För mig är det en självklarhet att rösta! EU-politik handlar om inrikespolitik när vi ser att ungefär 70 procent av den svenska lagstiftningen påverkas av EU.

Svensk ekonomi är beroende av EU – 2012 stod EU för 57 procent av värdet av den svenska exporten. Vill vi vara med och bestämma hur Europa ska se ut framöver har vi chansen nu.

Den ekonomiska krisen gör det tydligt att EU står inför viktiga vägval kring hur jobb och tillväxt skapas. Vilken samhällsmodell vill vi ska prägla det Europa som växer fram efter krisen? Bristen på investeringar i EU framstår som en viktig förklaring till den snabbt stigande arbetslösheten. Det dämpar efterfrågan i EU och hotar på sikt även konkurrenskraften.

En ändring måste till om vi ska råda bot på arbetslösheten.

Jag tror inte att EU:s framtid ligger i att försvaga offentlig sektor och välfärdssystemen. EU måste investera i utbildning, forskning och infrastruktur och avsätta pengar till svaga regioner. Europas framtid byggs inte heller genom att skapa fler jobb med låga löner. Lönerna får hjulen i ekonomin att snurra.

Män och kvinnor måste ha lika möjligheter till en egen försörjning. Europa har inte råd att ha världens mest välutbildade hemmafruar. Ökad jämställdhet är en central fråga för vår gemensamma framtid.

För mig är en av de viktigaste frågorna inför valet hur vi tillsammans kan stå för ett öppet Europa där vi värnar allas lika värde. Jag oroas av det politiska våld som jag ser breda ut sig i Sverige och övriga Europa. Jag oroas av tecken på att främlingsfientliga partier kan komma att vinna flera mandat i parlamentet än någonsin tidigare. Partier som har en vision om ett slutet Europa där vi stänger folk ute.

För mig som fackligt aktiv är allas lika värde grunden och utgångspunkten i allt mitt arbete. Vi fackligt aktiva accepterar inga former av diskriminering, hot eller våld. Vårt arbetsliv och samhälle ska präglas av öppenhet, sammanhållning och allas lika värde.

I fredags firade vi Europadagen och valdagen närmar sig. Ta chansen att påverka Europas framtid och utnyttja din rösträtt!

Rösta på vem du vill, men rösta på ett parti som står upp för allas lika värde, för mänskliga och fackliga rättigheter.