Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Ulf Kristersson säger sig vara bekymrad över de offentliga finanserna och över att finansministern inte håller så hårt i pengarna som Kristersson önskar. Det är en smula ironiskt då sann­ingen är den att vid de tre tillfällen i modern tid som Moderaterna tillåtits ha hand om de offentliga finanserna har de lämnat stora underskott efter sig. Den senaste gången var inget undantag. När Moderaterna lämnade makten 2014 lämnade de ett underskott på 61 miljarder efter sig, något som vi nu tar ansvar för att minska.

En hög arbetslöshet under flera år, en växande ohälsa sedan 2010 och höstens flyktingsituation har inneburit stora påfrestningar på landets ekonomi. Trots detta har vi mer än halverat de underskott Moderaterna lämnade efter sig, det är ansvarsfull ekonomisk politik. Statsskuldens andel av BNP sjunker, arbetslösheten sjunker och är nu den lägsta på sju år, tillväxten ligger på omkring fyra procent, ungdomsarbetslösheten sjunker i rekordfart och även långtidsarbetslösheten sjunker. Det är svårt att se varför Kristersson är så upprörd.

Sedan en tidtillbaka förs samtal med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och de borgerliga partierna i riksdagen om att slopa överskotts­målen och i stället införa ett ­balansmål. Moderaterna som är de som är mest ointresserade av att ompröva detta använder ett högt tonläge istället för att komma med egna förslag eller lösningar. Något som kommit att bli signifikativt för Moderaterna det senaste året. ­I själva verket är det ju så att Moderaterna är tämligen tomma på nya idéer. Oavsett fråga så lämnar de skattesänkningar som svar.

Kristersson är inte bara bekymrad över de offentliga finanserna, han är också oroad över arbetslös­heten och att trösklarna till jobb är för höga. Det han i själva verket menar är att lönerna är för höga och att anställningarna är för trygga. Kristersson är inte intresserad av någon generell lönesänkning. Däremot sänker han gärna undersköterskors, handelsanställdas och transportarbetares löner för att nämna några, med motiveringen att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. En handels­anställd utan erfarenhet har idag en grundlön på 19 400 baserat på en heltidstjänst, men i verkligheten är det få handelsanställda som jobbar heltid. Om vi i stället utgår från en tjänst på 75 procent tjänar en ny­anställd person inom handeln 14 550 före skatt. Det är den lönen Kristersson tycker är för hög när han pratar om att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Istället för att sänka löner satsar vi på utbildning för att fler ska kunna­ ta de jobb som växer fram och för att möta den missmatchning som finns på arbetsmarknaden, vi tillför tio miljarder årligen till välfärden för att täppa igen en del av de hål som Moderaterna även där lämnade­ efter sig, vi investerar i samhällsbyggande och inför ett snabbspår för att snabba på etableringen. Så utvecklar vi den svenska modellen istället för att avveckla den.