DAGSVERSEN Vi fick en framtidsvy där allting klämde oss

och varje bakåtblick blev en idyll,

där vinden gick i en gardin av tyll

och inget ovant mitt i synen drämde oss.

Vem minns när vi, och hur vi alls, bestämde oss

att möta frusna, vilsna utan mat

med spott och bränder, terrorism och hat

och själva blev det där som en gång skrämde oss?