Upprepade nyemissioner och krav på ersättningar från aktieägare är några. Samtidigt har det varit ett starkt engagemang från ortsbefolkningen som tyvärr nu förlorat sitt insatta kapital!

Landsbygdspartiet oberoende vill kämpa för att staten går in och garanterar gruvans fortlevnad tills järnmalmspriset vänt och gruvdriften ska bli lönsam igen. Det är många värden att ta vara på i gruvan och samhället omkring.

Följderna av en sådan här företagsnedläggelse sprider sig över hela Tornedalen och vidare över hela Sverige.

En annan mycket viktig angelägenhet för vårt parti är att det inte ska gå att utvinna Sveriges mineraltillgångar i det närmaste kostnadsfritt. Bolagsskatten är i dag 0,5 promille och vem som helst får tillstånd även på annans mark!

Utländska bolag kommer och skövlar och vi står för kostnaderna.

Det är denna naiva och ödmjuka inställning mot utländska exploatörer som försvagar våra basnäringars ekonomiska betydelse, vilket är ytterst oroande.

Vi måste vara rädda om våra naturresurser. Landsbygdspartiet oberoende vill införa en omfördelad beskattning av naturresurserna så att skatten även kommer de aktuella kommunerna och regionerna till del. I fallet med Northland skulle det innebära att man täcker upp i Pajala och Tornedalen för att lindra skadorna som uppstår när det blir hög arbetslöshet och därmed posttraumatiska sjukdomar. Dessa påföljder av social misär kostar mer än att hålla liv i gruvan till järnmalmspriserna vänt.

När vissa banker råkade illa ut vid finanskrisen på grund av ”kreativ” kreditgivning var staten snabbt där och täckte upp trots att det var luft man lånat ut till. Här talar vi om Sveriges ”guldreserv” järnmalmen.

Svenska Dagbladets näringslivsreporter, Frida Sundkvist, beskriver konkursen på följande sakliga sätt; ”Tornedalens egen Klondike, Northland Resources, ger upp och ansöker om konkurs. Det kan vara ett av de sorgligaste beskeden i svensk företagshistoria.” Det är vad alla ansvarsfulla och solidariska skattebetalare och politiker känner!

Landsbygdspartiet oberoende, det enda parti som jobbar med miljö- och landsbygdsfrågor i praktiken, kommer att kämpa med all kraft mot Stureplanspartierna för rättvis behandling av basnäringarna.