Debatt Lite nu och då gör debattörer av olika dignitet och med olika intressen utfästelser om att det skulle råda kulturskymning, kulturmörker eller till och med kulturnatt i Luleå och/eller Norrbotten. Vi har nu haft våra respektive uppdrag under en tid och har ägnat ganska mycket tid åt att skaffa oss en bild av kulturlivet i Norrbotten. Vår bild är att kultur-livet i Luleå och Norrbotten är oerhört livskraftigt och vitalt.

I Norrbotten finns starka institutioner med exceptionella geograf-iska utmaningar. Här finns ett rikt föreningsutbud, en föreningskultur som står förhållandevis stark i föreningsdödens tidevarv och stabila föreningar som inte minst ägnar sig åt att på ett kreativt sätt vårda och utveckla minoritetskultur. Det finns olika nav eller centra för olika kulturyttringar och branschsammanhållning. Stöd för kulturella och kreativa näringar är en fråga som inte hamnar på marginalen.

I siffror går det att peka på att Norrbotten är det län i landet som haft den största uppräkningen av medel som fördelas via kultursamverk-ansmodellen, även om mer skulle behövas.

Vidare är Norrbotten ett av de län som fått mest pengar/capita av de utvecklingsmedel kulturrådet fördelar. De skapande skola-medel som landat i Norrbotten 2014 (senaste tillgängliga statistik) når förvisso en förhållandevis liten del av eleverna men är det högsta räknat i kronor per deltagande elev. Norrbottens läns landsting är ett av de landsting och regioner som avsätter mest pengar per capita till kultur, nästan 150 kronor mer per invånare än riksgenomsnittet.

Luleå är den kommun i länet som avsätter mest pengar per capita till kultur enligt den senaste uppföljningen av Myndigheten för kulturanalys.

De debattörer som påstår att kulturskymningen är kommen menar väl och vill hålla kulturen högt på agendan. Men enstaka diskussioner om hus eller välkomstbrev får inte bli signifikanta för bilden av kultur-livet i Luleå och Norrbotten. Låt oss fortsätta hålla kulturen högt på den politiska dagordningen men samtidigt kräla ur offerkoftan och stoppa krisstämp-eln tillbaka i byrålådan så att vi inte glömmer bort vilken underbart levande miljö kulturlivet i Norrbotten utgör.