Läkarmottagningen

Den första gång du kom stod jag i vägen,

din sjuka värld är byggd med hat och hot

och allt som du är för är jag emot.

Men nästa gång du kom var jag benägen

att ställa diagnos och ge dig bot.