Det är politikernas skyldighet att bibehålla goda konkurrensvillkor i hela Sverige för att fler jobb ska växa till. Det görs bäst genom att undvika straffskatter och andra onödiga pålagor på arbete, företagande och transporter - vårt besök på SSAB, LKAB och i Luleå hamn bekräftade den bilden.

Sverige är EU:s till ytan tredje största land och ska näringslivet kunna verka i hela landet måste det vara möjligt för människor att ta sig till landets huvudstad över dagen. Flyget är det enda transportslag som tillhandahåller den möjligheten men tyvärr riskerar regeringens politik att äventyra flygets framtid genom att man utreder införandet av en nationell flygskatt. Både Danmark och Nederländerna har prövat att införa en flygskatt men båda länderna har dragit tillbaka skatten på grund av dess skadliga inverkan på ekonomin och jobben. Konsekvenserna skulle bli desamma i Sverige.

Moderaterna säger nej till en nationell flygskatt och vill i stället slå vakt om den tillväxtvänliga politik för jobb och företagande som fördes under alliansregeringens år vid makten. Vårt land befinner sig i ett läge där behovet av nya jobb ökar dramatiskt, därför kommer vi motarbeta alla tillväxtfientliga regeringsförslag.

Sverige behöver istället skapa tusentals nya jobb i alla sektorer. Moderaterna driver därför på för att 74 tons lastbilar ska tillåtas på det svenska vägnätet. Finland har redan gjort detta vilket har stärkt landets konkurrenskraft samtidigt som Sverige riskerar att halka efter. Längre och tyngre lastbilar skulle minska såväl utsläppen som transportkostnaderna för industrin. Det är dags att regeringen agerar i den frågan.

För inte minst export och import är sjöfarten grundläggande. Hela 90 procent av Sveriges export går vattenvägen och här är Luleå hamn viktig. Med över åtta miljoner ton gods per år är Luleå hamn en av Sveriges fem största hamnar. Tack vare isbrytning hålls hamnen öppen och i full drift året om. Moderaterna vill fortsätta utveckla hamnverksamheten i Luleå. Utan god tillgång till sjöfarten skulle Sveriges näringsliv drabbas.

Ett gott företagsklimat i Norrbotten skapas genom en kombination av rimliga skattenivåer och en infrastruktur som går att lita på. Därför säger Moderaterna nej till skattehöjningar som slår mot jobb och tillväxt men ja till investeringar i ett robust vägnät och en politik som ser att alla trafikslag behövs.