RIKSDAGSKRÖNIKA Det handlar mycket om EU, i min praktiska vardag hanteras frågor i skatteutskottet varje vecka.

Just nu är det dock extra mycket EU – jag har 21 dagar ute i länet och landet för att prata med väljare om vår politik för ett rödare och rättvisare Europa.

De flesta tänker rösta, men jag möter saker som: ”det är så långt bort”, ”jag kan för lite”, ”de gör fel saker”.

Betänk då detta: Det är en bit mellan Kiruna och Stockholm och de flesta vet väldigt lite i praktiken om hur riksdagen fungerar, ändå går man och röstar. Tror du att det spelar roll för din kommun, vem som styr i Stockholm?

Då kan du ge dig på att det spelar roll för oss här vem som styr i Europaparlamentet.

EU har haft ett högerstyre de senaste 15 åren, i spåren av ekonomisk kris och ökade skillnader får konservativa och högerextrema rörelser återigen livsluft.

Vi ser det runt om i Europa, i vårt grannland Norge har Fremskrittspartiet tagit plats i regeringen, hemma har vi Sverige Demokraterna i riksdagen.

När rasismen och konservatismen sprider sig i samhället kan jag som vit, född i Sverige, välja att blunda. Men många kan inte välja, de får i sin vardag ständigt möta intoleransen från samma rörelser som tror att stängda gränser är lösningen på alla problem.

Det är samma män(niskor) som vill inskränka kvinnors rätt till sina kroppar, och som röstar mot arbetsrättsliga regler som ger schyssta villkor på arbetsmarknaden.

Jag ber er inte att rösta emot något, jag ber er rösta för något. För varje gång du låter bli att rösta, upplåter du utrymme till det du inte vill ha.

Jag kommer rösta för ett Europa med schyssta villkor på arbetsmarknaden, där vi tar gemensamt ansvar för framtiden genom höga klimatambitioner och värderingar om alla människors lika värde ska råda.

För att citera Ellinor Eriksson, en av våra utmärkta kandidater: ”Europa behöver fler Prideparader, inte nazistmarscher”. Det spelar roll hur du röstar.

Och vi ska inte glömma historien, den borde ha lärt oss något, om hur det är massornas tystnad som är den stora faran. Har ni ännu inte sett filmen med nazisten Rudlof Hess barnbarn så gör det på www.neverforgetttovote.se

Dessa rörelser har rätt att torgföra sin politik, men demokrati innebär också att du och jag har rätt att protester. Demokrati är inte rätten att få stå oemotsagd.

Never forget. To vote.