Ledare Det är inte bara rödgröna oppositionspolitiker och ledarskribenter som kritiserar regeringens passivitet i den ekonomiska politiken.
Regeringens stimulansåtgärder är otillräckliga, skriver även regeringens eget finanspolitiska råd i ett pressmeddelande.
Helt rätt. Det är inget slöseri att höja statsbidragen till kommuner och landsting eller investera mer i vägar och järnvägar.
Det stora slöseriet är att betala människor för att gå sysslolösa och låta kostnaderna för a-kassa och socialbidrag raka i höjden, som nu sker.

Det är dessutom ett ofantligt slöseri att slopa förmögenhetsskatten (som betyder ett skattebortfall på hela sju miljarder kronor) och sänka inkomstskatterna med tiotals miljarder kronor, samtidigt som sjuksköterskor, hemtjänstpersonal och lärare får lämna sina jobb.
Pengarna hade gjort större nytta i den offentliga sektorn.