Låt mig först konstatera att jag inte tycker att man ska elda upp 100 000 kronor. Det finns så många bättre saker att göra med pengar, så många människor som behöver pengar men inga har.
Jag talar naturligtvis om förra veckans stora snackis. Att Gudrun Schyman och Feministiskt Initiativ var i Almedalen och eldade upp 100 000 kronor för att uppmärksamma orättvisa löner - det faktum att kvinnor tjänar mindre än män.
Säga vad man vill, men PR-tricket lyckades.
I Sverige omnämndes brasan i 166 tidningsartiklar och 470 blogginlägg på samma dag. Pengabålet uppmärksammades på nyhetssajter från Venezuela till Australien.
"Sverige är känt internationellt för jämlikhet, men kvinnor tjänar fortfarande sämre än män. Enligt SCB tjänade heltidsarbetande kvinnor 2008 runt 19 procent sämre än männen", skrev nyhetsbyrån AP.

Aftonbladet plockade fram sin lögndetektor, som inför valet granskar partiernas budskap. Aftonbladet kom fram till att Schymans brasa borde ha varit nio gånger större. Hon skulle ha eldat upp 900 000 kronor, inte bara 100 000, för att beskriva löneskillnaden mellan kvinnor och män per minut.
Aftonbladet skriver:
"SCB:s senaste sammanställning från 2008 visar att män tjänar 29 400 kronor i månaden och kvinnor 24 700 kronor i månaden i genomsnitt [...] Löneskillnaden blir alltså 4 700 kronor mellan könen, en siffra som också Fi refererar till.
Om man räknar med 160 timmars arbete i månaden blir inkomstskillnaden 50 öre per minut. Enligt SCB arbetade
1 838 500 kvinnor under 2008.
Multiplicerar man antalet arbetande kvinnor med inkomstskillnaden blir resultatet att kvinnorna tjänar över 900 000 kronor mindre än männen per minut, inte 100 000 kronor som Fi påstår."

Lönegapet mellan kvinnor och män beror inte på att kvinnor skulle göra ett sämre jobb än män. Inte heller på att kvinnor skulle vara sämre på att förhandla sina löner än män.
Nej, de orättvisa lönerna beror på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns, oavsett om de jobbar med samma eller likvärdiga saker.
Att traditionella "kvinnojobb" - oavsett hur komplicerade och tunga de är - räknas som "låglönejobb" bekräftar bara tingens ordning.
Kvinnor får sämre betalt för att de är kvinnor.
Jag önskar att det inte behövdes dåliga PR-trick för att uppmärksamma det.
Jag önskar att denna gigantiska könsorättvisa inte reducerades till 100 000 brinnande kronor på en grill.
Jag längtar efter en samhällsdebatt som bryr sig mer om orättvisor än sensationer.