I tisdags åkte statsråden i den borgerliga regeringen ut i landet för att presentera innehållet i statsbudgeten.
Det statsråd som åkte längst norrut - justitieminister Beatrice Ask (M) - tog sig till Gävle ...
Det säger en del om regeringen Reinfeldt. Det är en regering som inte bryr sig så värst mycket om Sverige norr om Dalälven.

Tidningen Aktuellt i Politiken 11 oktober berättar också att Stockholmsdominansen bara ökar i regeringskansliet.
 Ingen M-minister bor norr om Täby.
10 av Moderaternas 13 statsråd bor i Stockholm.
Alla folkpartistiska ministrar bor i Stockholm.
Bara ett av samtliga 24 statsråd bor norr om Stockholm!
Inget statsråd bor i Västsverige. Göteborg, landets andra stad, saknar representation i regeringen.

Men inte nog med det. Nu utses även Anna Kinberg Batra till ny gruppledare för Moderaterna i riksdagen.
Anna Kinberg Batras mest famösa uttalande är ju omtalade orden "Stockholmare är smartare än lantisar" ...

Det är olyckligt när politiken präglas av sådana snäva Stockholmsperspektiv. Det finns faktiskt tillväxtkraft även i andra delar av landet.
Norrlandslänen svarar för cirka 40 procent av Sveriges skogsproduktion.
Besöksnäringen i de fyra nordligaste länen omsätter närmare 30 miljarder kr varje år.
Närmare 90 procent av EU:s järnmalmsutvinning sker i Norrbotten. 12 av Sveriges 15 aktiva gruvor finns i Norrland.

Men det gäller att vårda dessa nationaltillgångar. Näringslivet i norr behöver vägar, järnvägar, telekommunikationer, hamnar och annan infrastruktur för att kunna fortsätta utvecklas.
Det är i det perspektivet man ska se kraven på Norrbotniabanan, upprustning av Malmbanan och statligt stöd till småflygplatserna i Pajala, Gällivare och Arvidsjaur.
Det är inga AMS-projekt för att hålla döende bygder under armarna. Det är tillväxtsatsningar som skapar bättre förutsättningar för det regionala näringslivet.

Därför är det hög tid att vi får en näringspolitik som inte bara fokuserar på att skapa fler servicejobb och en större tjänstesektor i Stockholmsområdet.
Det är av värde för hela Sverige - inklusive folket i Täby och på Stureplan - att det norrländska näringslivet fortsätter att generera jobb, vinster och exportinkomster.