Leif Pettersson (S), ledamot i riksdagens försvarsutskott, reagerar starkt mot beslutet att flytta ingenjörskompaniet från
I 19 i Boden till Eksjö i Småland. Den 3 december kommer han att ha en interpellationsdebatt i riksdagen med försvarsminister Sten Tolgfors (M).
"Beslutet är orimligt. Det här är inte ett acceptabelt sätt att hantera de beslut vi har i riksdagen om grundorganisationens utformning", säger Pettersson (S) i ett pressmeddelande.

Leif Pettersson är inte ensam om att vara arg. Även Allan Widman, Folkpartiets försvarsexpert, är inne på samma linje.
I en riksdagsdebatt nyligen pekade Widman på att regeringen själv slagit fast att det behövs kapacitet i norra Sverige för utbildning av ingenjörsförband, för att säkerställa kompetensen att kunna uppträda i subarktisk miljö.
Men försvarsminister Tolgfors passar och hänvisar bara frågan till Högkvarteret.

Det är svagt. Ansvarigt statsråd borde reagera med kraft när försvarsmakten bedriver en politik som går stick i stäv med demokratiskt fattade beslut i regering och riksdag.