I valrörelsens sista skälvande sekunder fick vi äntligen en debatt om den nya stupstocksregeln i sjukförsäkringen. Bland annat handlade det om Annica Holmquist, som hänvisades till arbetsintroduktion hos arbetsförmedlingen trots svår sjukdom och ett läkarintyg.
Det var ett fall som tydligt illustrerar hur sjuka människor drabbas av stelbenta tidsgränser och fyrkantiga regler.
Nu har emellertid Försäkringskassan ändrat beslutet - efter flera månader av massmedial storm och att läkaren lagt till några ord i sjukintyget. Annica Holmquist får sjukersättning.

Bra. Men det handlar inte bara om fallet Annica Holmquist. Det handlar om tusentals människor runtom i vårt avlånga land som kommer i kläm i det nya regelverket.

Under tisdagen hade nye socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) chansen att göra skillnad för alla dessa människor när han träffade riksdagens socialförsäringsutskott. Men Kristersson kom tomhänt till sammanträdet.
"Varken om, hur eller när en förändring blir aktuell redovisades", konstaterade S-talespersonen Tomas Eneroth efter mötet.
Ulf Kristerssons brist på handlingskraft kommer att få allvarliga konsekvenser för många redan utsatta människor.

Det behövs hjälp, stöd, rehabilitering, anpassade arbetsuppgifter och subventionerade anställningar för att hjälpa dem som har arbetsförmåga tillbaka till arbetslivet.
Men ingen är hjälpt en bortre parentes i sjukförsäkringen. Det enda som sker är att många långtidssjukskrivna bara blir fattigare.