I våras fick Maryam Yazdanfar sparken från posten som ordförande i riksdagens civilutskott. Den nya socialdemokratiska partiledningen, med Håkan Juholt i spetsen, bytte ut henne mot Veronica Palm.

Maryam Yazdanfar är född 1980 i Teheran, Iran. Just nu är hon hemma med sitt andra barn. Under sin tid i politiken har hon gjort sig känd som en orädd och skarp debattör.

När Håkan Juholt skulle "forma sitt lag" valde han alltså att sparka en frispråkig, föräldraledig ung kvinna med rötterna i ett mellanöstern som brinner.

Vem som helst kan räkna ut att det inte gagnar socialdemokraterna i längden. Åtminstone inte om partiet vill attrahera nya unga människor.

Maryam Yazdanfar är inte den enda med utländsk bakgrund som har tvingats lämna den socialdemokratiska toppen. Partisekreteraren Ibrahim Baylan avgick samtidigt som Mona Sahlin.

Nalin Pekgul är ordförande för det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Nu föreslår en enig valberedning att hon avgår och ersätts av Lena Sommestad.

Därmed finns inte en enda person med utländsk bakgrund kvar i partiledningen. Det hotar socialdemokraternas politik och förtroende. Hur ska Socialdemokraterna kunna vara ett parti för alla människor om de väljer att osynliggöra svenskar med utländsk bakgrund?

Eller som Maryam Yazdanfar uttrycker problemet:

- Demokratin får rejäla problem när allt från frågor till svar i politiken definieras av samma typ av erfarenhet och kompetens.

Håkan Juholt lovar bot och bättring.

- Det är klart att jag vet att det finns väldigt många bra, starka, duktiga, såväl unga som äldre företrädare för Socialdemokraterna som är födda utanför Norden. De kommer att tas till vara, sa han till Expressen i Almedalen.

Frågan är när och på vilket sätt? I medierna har Maryam Yazdanfar lovats en ny ansvarsfull post i partiet. Det har hon fortfarande inte fått.

Problemet med den överdrivna svenskheten finns inte bara i Socialdemokraternas högsta ledning. Även i län och kommuner är företrädarna med utländsk bakgrund alldeles för få.

På Socialdemokraternas kongress i våras var andelen ombud med invandrarbakgrund försvinnande liten.

Ibrahim Baylan skrev på Facebook om sin oro:

"Mångfalden lyser med sin frånvaro. Ironiskt nog mest i våra storstadsområden. Inte ett enda ombud med invandrarbakgrund från Göteborg, Stockholm eller Skåne. Illa med tanke på vilket stort förtroende vi fick bland utomnordiska invandrare i valet."

Det förtroendet kan snart vara ett minne blott. Socialdemokraterna måste skärpa sig och forma en partiledning som genom mångfald faktiskt speglar den svenska befolkningen .