Under onsdagen arrangerade Unga Örnar, arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation, ett seminarium om barnfattigdomen på Sunderby folkhögskola. Medverkade gjorde bland andra S-riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli, Luleå.

Det är bra att Unga Örnar inte släpper frågan om barnens utsatta situation.

Borgerliga opinionsbildare gör allt vad de kan för att förminska problemet.

"Vad menar Rädda Barnen? Ska vi be Sudan om bistånd? Eller FN om katastrofhjälp?", undrade till exempel Hanne Kjöller på liberala Dagens Nyheters ledarsida 2 februari i år.

Det går emellertid inte att blunda för fakta och forskning.

Unga Örnar och Rädda Barnen påstår inte att svenska barn har det sämre än svältande barn i Afrika. Men det finns - hur svårt detta än kan vara att smälta för borgerliga skribententer - svenska mammor och pappor som lever med ständig oro för om pengarna ska räcka till mat, hyra, skor och kläder till barnen.

Åtstramningarna i a-kassan och sjukförsäkringen drabbar barn som har mammor och pappor som är långtidssjuka eller arbetslösa. Läs vad forskaren Tapio Salonen skriver!

Tag bara en sådan grundläggande sak som glasögon, som barn med synfel behöver för att klara skolan och läxorna.

Det är inte alla landsting som ger bidrag till barns glasögon. I Stockholms läns landsting till exempel drogs glasögonbidraget till barn in helt år 2004.

I en undersökning från Majblomman uppgav fyra av tio tillfrågade föräldrar att de inte haft råd med glasögon trots att deras barn varit i behov av dem!

Det visar att det finns viktigare saker att tala om och prioritera än sänkt restaurangmoms i Sverige 2011.