Jag var ute i vimlet i lördags, dagen efter Socialdemokraternas VU meddelade att de har fullt förtroende för partiledaren Håkan Juholt. Under kvällen möttes jag av frågor i stil med denna:

"Åsa, jag är sosse. Men jag kan inte rösta på sossarna längre. Vad ska jag göra?"

Socialdemokratin har en viktig insikt att göra. Krisen är inte över för att drevet har stillats och Juholt sitter kvar. Det är nu den verkliga kampen börjar. Kampen att vinna tillbaka väljarnas förtroende.

Den socialdemokratiska krisen har två delar. Dels Juholts arroganta sätt att handskas med skattebetalarnas pengar. Dels det obegripliga debaclet runt medborgarskapet. För mig är frågan om medborgarskapet viktigare än alla hyresavier i världen.

Samma fredag som hyresdrevet mot Juholt började gå föreslog Malmös S-märkta kommunalråd Ilmar Reepalu temporära medborgarskap. Alltså olika typer av medborgarskap för svenskar födda i och utanför Sverige.

Det är ett djupt främlingsfientligt förslag som går på tvärs med principen om alla människors lika värde. Med temporära medborgarskap skulle staten signalera att personer som inte är födda inom landets gränser inte är att lita på:

"Bäst att skapa en möjlighet att ta ifrån dem den svenska tillhörigheten, utifall att..."

Stora delar av socialdemokratin slog omedelbart bakut. Lulebon Fredrik Lundh Sammeli, partiets talesperson i flyktingfrågor, var föredömligt tydlig i sitt nej. Även Håkan Juholt dementerade att temporära medborgarskap var partilinjen. Men först hann Morgan Johansson, partiets talesperson i rättsfrågor, gå ut och stötta förslaget.

Håkan Juholts stab sa åt Morgan Johansson att inte avvisa temporära medborgarskap, har Johansson berättat inför riksdagsgruppen.

Många försöker nu dementera att Håkan Juholt någonsin stödde Ilmar Repaalus förslag. Men ingen har kunnat dementera att Morgan Johansson faktiskt sa så här på riksdagsgruppen.

Socialdemokraterna har alltså en partiledare vars stab och rättspolitiska talesperson är beredda att stödja temporära medborgarskap.

Det är en praktskandal. I en så grundläggande fråga om människovärde och demokrati som medborgskapet ska det inte finnas någon tvekan hos Socialdemokraterna. Inte hos partiledaren, inte hos hans stab, inte hos någon talesperson.

Jag tror tyvärr att Morgans Johanssons första utspel om medborgarskapet inte var ett misstag i partiledningen. Utan en testballong som snabbt sköts ner av partiopinionen.

Även med mig har Socialdemokraterna en förtroendekris att hantera.