Hej, vi är en grupp veteraner som varje fredagsmorgon träffas och samtalar och behandlar aktuella samhällsfrågor. Det är 50 år sedan gruppen startade sin verksamhet, men av naturliga skäl har gruppens sammansättning förändrats under de gångna åren. I dag är det bara en medlem som varit med sedan början.

Vi är tidigare politiska och fackliga ledare som ännu är aktiva och deltar i partiets basarbete. Vi har precis som många andra partimedlemmar följt det massiva mediedrev som riktas mot dig och vårt parti. Det smärtar oss också att offentliga förtroendemän i vårt parti matar på och blåser på detta drev.

Det är uppenbart att de som på detta sätt skadar partiet och vår ordförande - inte företräder partiet och våra medlemmar. Men de skadar oss och vår själ inifrån.

Vi ser mönstret i detta drev och vi beundrar dig för att du hu står upp och inte viker undan. För när stormens öga slocknar och synbart ser ut som ett skadat "blåöga" kommer vårt stöd i opinionen att öka och vi kan föra samtal och informera om våra politiska frågor.

Om det är möjligt för dig att besöka vår studiecirkel kunde vi också i samråd med vår arbetarekommun genomföra ett partimöte där du tillsammans med mötesdeltagarna samtalar och formulerar vår politik för en social demokrati i ett rättvisare Sverige.