Hur är min önskepolitiker? Jag har tänkt på det i några dagar och kommit fram till två nyckelord: Modig och kritisk.

Man kan även sammanfatta dessa två ord i en person. Ida Karkiainen, 23 år och socialdemokrat i Haparanda.

Hon sitter i kommunstyrelsen. När den skulle besluta om stöd till bygget av jättekomplexet Kristallen valde Ida Karkiainen att lägga ned sin röst mot Socialdemokraternas vilja.

"Jag hade två dagar på mig att sätta mig in i detta, som inte hade diskuterats. Jag tyckte att det var för slarvigt förberett och att allt hade gått för snabbt", säger hon till NSD:s Johan Håkansson.

Den nedlagda rösten, som gjorde att kommunstyrelsens ordförande Gunnel Simu (S) tvingades använda sin utslagsröst, fick partiet att se rött. Ida Karkiainen skälldes ut på ett möte med arbetarkommunen i Haparanda. Partipiskan ven.

"Det är så himla betongsossigt", kommenterade hon i Haparandabladet.

Ida Karkiainen agerade först kritiskt, när hon drog slutsatsen att stödet till Kristallen behövde genomlysas bättre. Sedan agerade hon modigt, när hon valde att lägga ner sin röst och stå emot kritikstormen.

Ida Karkiainen har integritet. Väljarna kan lita på att hon tar beslut som hon kan stå för.

Om jag bodde i Haparanda skulle jag inte tveka en sekund. Jag skulle ge Ida Karkiainen mitt fulla stöd och övertyga alla jag kände om att kryssa henne i nästa val.

För vilken sorts politiker vill vi ha? Sådana som överlåter tänkandet till partiet eller som tänker själva?

Partier som haft stor makt under lång tid missuppfattar ofta vems mandat de har fått. Politiker är inte valda för att sätta partilojaliteten främst eller för att klia partikamrater på ryggen. De är valda av medborgarna för att fatta så bra och genomtänkta beslut som möjligt.

Det är inte Ida Karkiainen som missköter sitt uppdrag. Utan den som låter partipiskan vina över henne.

Partiernas "Håll käften och var foglig"-mentalitet, som bland annat har beskrivits av ex-moderaten Anne-Marie Pålsson i boken Knapptryckarkompaniet, existerar inte bara i riksdagen. Att Ida Karkiainen läxas upp i Haparanda är ett bevis på att taket är lågt även lokalt i socialdemokratin.

Ida Karkiainen är inte den största förloraren på det. Hon har handlat enligt sin övertygelse och kan sova gott om natten. Socialdemokraterna riskerar däremot att bli ett moltyst maktparti som väljarna inte har något förtroende för.

Partier som inte tillåter fri debatt och starka individer dödar med tiden sig själva.