I ett inlägg på Näringsdepartementets bloggplats skriver författaren, debattören och tidigare LO-utredaren Jan Edling klokt om innovationspolitiken.

"Vi brukar ibland slå oss för bröstet och peka på att Sverige har en ledande position när det gäller forskning, utveckling och innovation. Tyvärr håller denna position på att försvagas. De 35 största företagen svarar för 55 procent av all Forskning och Utveckling (FoU) i Sverige. Dessa företag flyttar nu successivt sin kunskapsproduktion till de delar av världen där produktionen och konsumtionen växer. Inte främst för att det är billigare där utan därför att produktionsutveckling kräver närhet", konstaterar Edling.

Vi får hoppas att Astra Zenecas beslut att lägga ned forskningen i Södertälje och Lund blir en väckarklocka. Fler än Jan Edling borde se farorna.

Sveriges ställning som ledande forskningsnation är hotad.

Edling beskriver dessutom inte bara ett problem. Han skissar även på förslag och åtgärder för att stärka innovationspolitiken.

Bland annat efterlyser han en bättre samordning mellan olika departementet och myndigheter.

"I Sverige arbetar vi fortfarande enligt 1965 års departementsreform, d v s med departement utformade som stuprör", konstaterar Edling.

Både regering, oppositionspolitiker, företagsledare och fack har anledning att läsa och ta intryck.

Det ligger i allas intresse att landet uppfattas som en spännande och attraktiv utvecklingsmiljö för nya varor och tjänster.

Vi har inte råd att halka efter.