En grundbult i ett rättssamhälle är att den enskilde kan lita på myndigheterna, så att alla medborgare behandlas likvärdigt.

Just därför blir jag upprörd när Dagens Arbete och Uppdrag Granskning avslöjar att Arbetsförmedlingen skickar lönebidragsanställda till arbetsgivare som struntar i kollektivavtal, försäkringar och pensioner.

När riksdagen ville ha reda på hur många som blev blåsta genom dessa suspekta arbetsgivare förde Arbetsförmedlingen de folkvalda bakom ljuset.

År 2009 uppgav Arbetsförmedlingen att så många som
10 000 personer med lönebidrag riskerade att vara oförsäkrade. År 2011 hade myndigheten ändrat sig och påstod att alla var försäkrade. Arbetsförmedlingen struntade i att kolla att pensioner och försäkringar betalades in.

Följden blev att många lönebidragsanställda har blivit lurade på sina ersättningar när arbetsgivarna inte har betalt premierna.

Regeringens hårda arbetslinje innebär att det är viktigare att få ut lönebidragsanställda i arbete än att kontrollera att allt går rätt till. En handläggare erkänner och menar att det inte sägs rakt ut att det ska fuskas, men visst ses det mellan fingrarna, påstår han.

Direkt beklämmande är att ta del av vad Arbetsförmedlingens expert Kenneth Isacsson, med ansvar för lönebidrag, har att säga.

Som alla andra fyrkantiga byråkratknoddar försöker han dribbla bort bristen på kontroll genom att försöka skapa ett intryck av att problemet är marginellt och att Arbetsförmedlingen avbryter utdelningen av lönebidrag om det kommer till dess kännedom att försäkringspremierna inte betalats in.

Om nu Arbetsförmedlingen själv beskriver sig som så välskött och utan skavanker hur kan det då komma sig att Dagens Arbete och Uppdrag Granskning bara behövde skrapa litet på ytan för att de skulle hitta rader av hårt drabbade och människor som förlorat 100 000-tals kronor?

I flertalet ansökningar avslår fackföreningarna ansökan om kollektivavtal saknas. Detta på grund av att inte riskera att personer är oförsäkrade i något fall och även självklart ska omfattas av alla övriga förmåner i kollektivavtalen. AF:s bristande kontroller och arbetsgivares fusk har orsakat mycket lidande för utsatta människor.

Det fackliga kravet är att inget företag utan kollektivavtal ska beviljas lönebidrag.

Idag är det enda garantin för den lilla människans rättsäkerhet eftersom vare sig regeringen eller myndigheter tar sitt ansvar.