"Jag vill inte ge några fromma förhoppningar om att vi säger upp avtalet om vi vinner valet."

Det säger Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin i en intervju i Sydsvenskan om Sveriges militära samarbetsavtal med Saudiarabien.

Må så vara att det kan kosta för mycket för statskassan och skattebetalarna att riva upp avtalet i förtid.

Men avtalet ska förnyas i april 2015. Därför borde Urban Ahlin och partiet vara tydliga med att en ny S-ledd regering inte vill förlänga avtalet efter 2015.

Vapenexporten återkommer som ett ständigt besvär för regeringar av alla poltiiska kulörer.

1981 - under borgerligt styre - hade vi den så kallade Telub-affären. Statliga Telub samarbetade med Ghadaffis Libyen om militär teknik.

Några år senare fick regeringen Palme brottas med Boforsaffären. Tre Boforsdirektörer dömdes så småningom för varusmuggling. En förundersökning om mutor lades ned.

Affären i Saudiarabien har redan inneburit att en försvarsminister tvingats avgå. Samtidigt finns stora oklarheter kring vad handelsminister Ewa Björling (M) sagt och gjort.

Lärdomen inför framtiden är klar. Svensk vapenexport måste regleras hårdare. Det behövs ett tydligt demokratikriterium.

Det går inte att sälja vapen till odemokratiska länder, som kränker mänskliga rättigheter, utan att det skapar omöjliga debatter för den sittande regeringen.