Anders Ferbe, ordförande i fackförbundet IF Metall, är inte imponerad av regeringens vårbudget.

"Jag saknar de offensiva satsningarna för att få folk i arbete. Nu har var tionde IF Metallarbetare, cirka 28 000 personer, varit arbetslös längre än sex månader. Detta till en ersättning på 50-55 procent av tidigare lön. Var är satsningarna på yrkes- och arbetsmarknadsutbildning, infrastruktur, forskning och utveckling?" undrar Ferbe i ett pressmeddelande.

Liknande invändningar kommer från akademikerfacket Saco. Saco-basen Göran Arrius beskriver den höga arbetslösheten som ett "utbildningsmisslyckande".

"Det är de ungdomar med ofullständiga betyg från grundskolan och gymnasiet som riskerar att bli långtidsarbetslösa. Det är invandrare som har fått dålig svenskundervisning, som inte får sina kunskaper från hemlandet värderade som går arbetslösa eller jobbar under sin kompetens. Där borde regeringen lägga krutet, satsa långsiktigt och komma ifrån ständiga projekt och ad hoc-lösningar", säger Arrius.

Arbetsförmedlingens statistik och prognoser bär syn för sägen. Arbetslösheten drabbar inte bara metallarbetare, ungdomar och invandrare.

Många far illa just nu. Arbetslösheten beräknas stiga från 7,6 procent år 2011, till 7,9 procent 2012 och 8,5 procent 2013.

Varje procentenhet handlar om tiotusentals människor av kött och blod, som hamnar utanför och får en tuffare tillvaro.

Cirka 373 000 personer kommer att vara arbetslösa redan i år, enligt arbetsförmedlingen.

Antalet stiger till 390 000 år 2012 och till 420 000 personer år 2013.

Det är siffror som visar att behövs ett radikalt omtänkande i sysselsättningspolitiken. Jobbskatteavdrag, slopad förmögenhetsskatt och sänkt krogmoms blev inget lyft.

I stället borde regeringen lyssna på IF Metall, Saco, TCO och andra som efterlyser större satsningar på utbildningssystemen.

Verkligheten visar att det saknas arbetskraft med rätt utbildning. Många norrbottniska företag har svårt att rekrytera arbetskraft, trots att arbetslösheten är hög.

Andelen företag som säger sig ha svårt att rekrytera ökade från 16 procent till 26 procent mellan 2010 och 2011, enligt RUT (Riksdagens utredningstjänst).

Bristen på arbetskraft märks i bland annat gruvnäringen, bygg- och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustrin, besöksnäringen och vården.

Ändå finns 4941 hel- eller deltidsarbetslösa ungdomar i länet. Många arbetslösa saknar helt enkelt den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.

Därför behövs en storsatsning på yrkes- och vuxenutbildning. Men tyvärr gör regeringen tvärtom.

Mellan 2010 och 2011 har antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningen halverats i länet. I stället befinner sig 1 300 norrbottningar i den så kallade Fas 3.

Det är en politik som är ogenomtänkt. Det gäller att rusta de arbetslösa för de jobb som finns - inte placera dem i sysselsättningsåtgärder utan mål och mening.

Satsningar på arbetsmarknadsutbildning och Komvux är bättre än dagens förvaringsplatser i Fas 3.