För hela landet ökade antalet sjukfall med 14 procent under 2011 jämfört med året före, enligt färsk statistik från Försäkringskassan.

Ungefär 70 procent av ökningen förklaras av personer som tidigare varit utförsäkrade, genomgått hela den långa så kallade rehabiliteringskedjan och nu tvingas återvända till sjukförsäkringen.

Siffrorna är ett misslyckade för regeringens omtalade arbetslinje. Det är tydligt att det inte räcker med bara tuffare krav och skarpare tidsgränser i sjukförsäkringen.

Gruppen långtidssjuka rymmer massor av människor som har svårt att hävda sig i det vanliga arbetslivet, oavsett hur mycket regeringen vrider åt tumskruvarna.

Under förra veckans NSD-seminarium i Kiruna konstaterade även LO-utredaren Kjell Rautio att andelen som återvänder till arbetslivet från långtidssjukskrivning är detsamma som innan regeringen införde de nya reglerna.

"Ungefär 10 procent får någon form av arbete. Ofta handlar det dock om osäkra anställningar, visstid, deltid eller subventionerade anställningar. Det är ungefär samma siffror som före rehab-kedjan", berättade Rautio.

Haveriet för den borgerliga sjukförsäkringspolitiken skärper nu kraven på oppositionen. Det finns stora förväntningar på en annan politik.

Socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson och socialförsäkringsexpert Tomas Eneroth måste gemensamt ta fram ett alternativ som kan sjösättas omedelbart efter ett eventuellt regeringsskifte 2014.

Ett sådant alternativ måste ha en helt annan tonvikt på rehabilitering, individuella planer, anpassade arbetsuppgifter och lönebidragsanställningar.

Människor måste ges chansen att återvända till arbetslivet utifrån sina egna individuella förutsättningar och möjligheter.

"Av var och en efter förmåga" är en god devis även för framtiden.